Elkartea

2013ko ekainaren 26 sortua, Elkartea, Elkarlan Zuzenbidea delakoan amankomuneko interesa duten gaianitzeko lagileen talde batez osatua dago, gure lurraldean erabiltzeko, indarrean jartzeko eta hedatzeko, hain zuzen ere. Gure lurraldean Elkarlan Zuzenidea delakoan prestakuntza emateko, hau bera indarrean ezartzeko eta zabaltzeko lehenengo Elkarte bezala jaiotzen da etengabeko izpiritu berritzaile batez.

Elkarte hau erregistatuta dago Euskadiko Komunitate Autonomoko Elkarte Erregsitroan 2013ko irailaren 4tik AS/A/17773/2013 zenbakiarekin.