Metodo honen eta beste batzuen arteko aldea

Arbitrajea

Arbitrajean gertatu ez bezala –azken finean, epaile pribatua baita– aldeek beren kabuz aurkitzen dute gehien komeni zaien irtenbidea, hirugarren batek haien izenean erabakirik hartu gabe.

Bitartekaritza

Alderdi askotan elkarren antza badute ere, bitartekaria neutrala da, eta horrela izan behar du; aldiz, elkarlan-prozesuan parte hartzen duten profesionalek aldeak ordezkatzen dituzte, eta kualifikazio profesionala izan behar dute. Epe luzera irtenbide bat bilatzen saiatzen dira.

Bitartekaritza egoteko, gatazka izan behar da aldez aurretik. Elkarlan-zuzenbidea, aldiz, eraginkorragoa izango da baldin eta gatazkak prebenitzeko planifikatzen badira akordioak.