Zertarako?

img-para-que

Gure inguruko gairik ohikoenetan aplika daiteke elkarlan-zuzenbidea, gatazka bat ondo ebazteko.

Horregatik, familia-zuzenbidean, langile-zuzenbidean nahiz enpresa-munduko zuzenbidean aplika daiteke hizpide dugun metodo hori. Berez, legean xedatutakoa betez, zuzenbidearen edozer areatan aplika daiteke eta, zehazki, honako hauetan:

  • Familia-zuzenbidea
  • Merkataritza-zuzenbidea
  • Lan-zuzenbidea
  • Zuzenbide zibila