Elkarlan-zuzenbidearen printzipioak

  • Talde-lana
  • Asmo ona
  • Konfidentzialtasuna
  • Gardentasuna
  • Irtenbide partekatua, aldeen interesen araberakoa.
  • Hainbat profesionalek parte hartzea